Podział partii politycznych na prawicowe i lewicowe ma za sobą długą tradycję, jednak nie oznacza to, że jest on jednoznaczny. Warto zatem zastanowić się, czym jest polska prawica i jakimi zasadami kierują się partie do niej zaliczane.

analysis-680572_1280

Partie prawicowe deklarują swoje przywiązanie do tradycji oraz religii katolickiej. Sprzeciwiają się wszystkiemu, co ich zdaniem jest sprzeczne z tymi wartościami, a tym samym opowiadają się przeciw liberalizmowi w dziedzinie obyczajowej. Prawicowi politycy są zwolennikami polityki wolnorynkowej, jednak większość z nich zwraca uwagę na konieczność zapewnienia właściwej opieki socjalnej potrzebującym. Partie prawicowe przywiązują także dużą wagę do patriotyzmu i tradycji narodowych. Jednocześnie deklarują przywiązanie do Kościoła Katolickiego i wspierają jego działania. Są przeciwnikami takich planów jak zalegalizowanie związków homoseksualnych czy ułatwienie odstępu do metody in vitro. Nie oznacza to jednak, że wszystkie partie prawicowe w Polsce wyznają takie same zasady. Program Polski Razem albo Koalicji Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja jest pod wieloma względami bardziej liberalny niż program Prawa i Sprawiedliwości czy Solidarnej Polski. Te różnice można zaliczyć do przyczyn braku jedności pomiędzy prawicą w Polsce.

Powyższa charakterystyka jest bardzo ogólna i nie uwzględnia wszystkich różnic pomiędzy poszczególnymi partiami prawicowymi. Zdobycie obszernej wiedzy na ten temat bez wątpienia wymaga znacznie dłuższej i dokładniejszej lektury.